لیست قیمت کاغذ کتان


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال کتان ۳۰۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۶۰,۰۰۰ ریال
۲ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال کتان ۳۰۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۷۰,۰۰۰ ریال
۳ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال کتان ۳۰۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۵۰,۰۰۰ ریال
۴ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال کتان ۳۰۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۶۰,۰۰۰ ریال
۵ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال کتان ۳۰۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ریال
۶ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال کتان ۳۰۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ریال
۷ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال کتان ۳۰۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ریال
۸ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال کتان ۳۰۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com