لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ تعداد نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲ کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۳ کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۱۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۴ کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۱۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۵ کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۱۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۶ کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۱۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ریال
۷ کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۲۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ریال
۸ کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۲۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ریال
۹ کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰ کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۱ کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۱۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲ کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۱۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۳ کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۱۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴ کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۱۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵ کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۲۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶ کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت گلاسه ۲۵۰ گرمی۲۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com