لیست قیمت کارت ویزیت کتان


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ تعداد نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ریال
۲ کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ریال
۳ کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۱۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ریال
۴ کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۱۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ریال
۵ کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۱۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ریال
۶ کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۱۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۷ کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۲۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۸ کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۲۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۹ کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰ کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ریال
۱۱ کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۱۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲ کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۱۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳ کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۱۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴ کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۱۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵ کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۲۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۶ کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت کتان ۳۰۰ گرمی۲۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com