لیست قیمت چاپ کتاب


لیست قیمت چاپ کتاب


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
چاپ کتاب A۴ (۲۰۰×۲۸۵mm) رحلی
تحریر ۷۰ گرمی - چاپ کتاب
۱ ۱۰۰۰ ------------- ۲,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰۰ ------------- ۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ کتاب B۵ (۲۴۵×۱۷۵mm) وزیری
تحریر ۷۰ گرمی - چاپ کتاب
۱ ۱۰۰۰ ------------- ۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰۰ ------------- ۱,۴۵۰ ریال ثبت سفارش
چاپ کتاب A۵ (۲۰۰×۱۴۰mm) رقعی
تحریر ۷۰ گرمی - چاپ کتاب
۱ ۱۰۰۰ ------------- ۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰۰ ------------- ۱,۳۵۰ ریال ثبت سفارش
چاپ کتاب A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) جیبی
تحریر ۷۰ گرمی - چاپ کتاب
۱ ۱۰۰۰ ------------- ۱,۸۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰۰ ------------- ۱,۲۰۰ ریال ثبت سفارش

تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com