لیست قیمت کارت ویزیت فوری


# نوع کاغذ جنس کارت ویزیت تحویل سفارش حداقل تیراژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون مات دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۳ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون براق دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست سلفون براق دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۵ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت مات دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۶ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت مات دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۷ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت براق دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۸ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت براق دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۹ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت براق دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰ کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm - چاپ افست لمینت براق دور گرد۱ الی ۲ روزه کاری۱۰۰۰ عدد دو رو ۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com