لیست قیمت فرم گلاسه و تحریر فوری


# نوع کاغذ جنس سفارش حداقل تیراژ تحویل سفارش نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ فرم گلاسه و تحریر فوری A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست گلاسه ۱۳۵ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲ فرم گلاسه و تحریر فوری A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست گلاسه ۱۳۵ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۳ فرم گلاسه و تحریر فوری A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴ فرم گلاسه و تحریر فوری A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۵ فرم گلاسه و تحریر فوری A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست گلاسه ۱۳۵ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۶ فرم گلاسه و تحریر فوری A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست گلاسه ۱۳۵ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۷ فرم گلاسه و تحریر فوری A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۸ فرم گلاسه و تحریر فوری A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹ فرم گلاسه و تحریر فوری A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست گلاسه ۱۳۵ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰ فرم گلاسه و تحریر فوری A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست گلاسه ۱۳۵ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱ فرم گلاسه و تحریر فوری A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲ فرم گلاسه و تحریر فوری A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com