لیست قیمت فرم تحریر سایز واقعی فوری


# نوع کاغذ جنس سفارش حداقل تیراژ تحویل سفارش نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ فرم تحریر سایز واقعی فوری A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲ فرم تحریر سایز واقعی فوری A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۳ فرم تحریر سایز واقعی فوری A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۴ فرم تحریر سایز واقعی فوری A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۵ فرم تحریر سایز واقعی فوری A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۶ فرم تحریر سایز واقعی فوری A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - چاپ افست تحریر ۸۰ گرمی۲۰۰۰ عدد۱ الی ۲ روزه کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com