لیست قیمت گلاسه 90 گرمی


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ گلاسه 90 گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۹۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال
۲ گلاسه 90 گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۹۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال
۳ گلاسه 90 گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۹۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۰,۰۰۰ ریال
۴ گلاسه 90 گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۹۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۶,۰۰۰ ریال
۵ گلاسه 90 گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۹۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۹,۰۰۰ ریال
۶ گلاسه 90 گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۹۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ریال
۷ گلاسه 90 گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۹۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸,۵۰۰ ریال
۸ گلاسه 90 گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۹۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com